logo

Wooncirkels

Landelijke streven we ernaar om mensen met psychische kwetsbaarheden zoveel mogelijk in hun eigen thuissituatie in de wijk te laten wonen, ook als het tijdelijk minder goed gaat. Bij Leviaan doen we dat door ons werk te organiseren vanuit zogenaamde wooncirkels. Er komen in totaal twaalf wooncirkels in Zaanstreek, Waterland en West-Friesland. Vanuit een kern is de begeleiding de grootste deel van de tijd bereikbaar en beschikbaar. Zo organiseren we continue, passende zorg, gewoon in je vertrouwde omgeving. We bieden er participatie en inloop, ook voor buurtbewoners.